ArcelorMittal Frýdek-Místek slaví 180 let své činnosti. Vyráběl nejen plechy, ale také pilníky nebo minové granáty.

ArcelorMittal Frýdek-Místek slaví 180 let své činnosti. Vyráběl nejen plechy, ale také pilníky nebo minové granáty.

16.09.2013

ArcelorMittal Frýdek-Místek (AMFM), dceřiná společnost huti ArcelorMittal Ostrava, slaví 180. výročí.

Základy podniku bývalých Válcoven plechu Frýdek-Místek položil v roce 1833 arcivévoda Karel Ludvík skrze Těšínskou komoru. Karlova huť, jak se podnik v době svého založení jmenoval, se stala nejprve nejvýznamnějším hutním závodem Těšínské komory a později největším výrobcem jemných ocelových plechů v Československu s výrobou více než 300 tisíc tun plechů ročně.V 70. letech minulého století se z válcovny plechů stal přední výrobce speciální transformátorové oceli, kterou dnes vyrábí jen dvanáct dalších podniků na světě.

Rád bych při příležitosti 180. výročí poděkoval všem, kteří mají podíl na tom, že můžeme slavit toto významné jubileum. Jsem hrdý, že umíme jako jediný podnik v republice a jeden z pouhých třinácti na světě vyrábět něco tak unikátního, jako je transformátorová ocel,“ říká Dirk Stroo, generální ředitel AMFM.

Historie podniku se začala psát v roce 1833, kdy Těšínská komora vybudovala v Lískovci u Frýdku-Místku Karlovu huť se šesti kovářskými dílnami poháněnými vodními koly. První plech, který místní huť proslavil v následujícím století, byl v huti vyválcován v roce 1851. Hutní podnik se však v průběhu 180 let svého působení nezabýval pouze výrobou plechů. V 60. letech 19. století se zde vyrábělo denně tři tisíce pilníků. Během první světové války pak továrnu opustilo 600 tisíc minových granátů. V období mezi válkami se z podniku stal největší výrobce jemných ocelových plechů v celé střední Evropě. V roce 1937 dosahoval objem výroby plechů 28 tisíc tun ročně.

Po druhé světové válce se podnik modernizoval, byla vystavěna válcovna za studena se dvěma kvarto stolicemi. K nejvýznamnějším investicím došlo po změně majitele v roce 2007, kdy se podnik stal dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava. Nejprve byla ukončena výroba plechů za tepla a pokračuje pouze studená fáze výroby. Proběhla modernizace výroby transformátorové oceli, do které se investovalo přibližně 1,6 miliardy korun. V letech 2007 – 2009 byly postaveny nové pece pro vysokoteplotní žíhání, nanášecí linka a termorovnací linka. Významná část investic směřovala také do oblasti ekologie, odpadového hospodářství a regenerace zdrojů.

Výroba plechů ve AMFM nadále pokračuje, dnes se však válcují tzv. za studena. Jedná se o odlišný způsob válcování, jehož výsledkem jsou plechy s hladkým povrchem a velkou přesností. Ty nacházejí uplatnění ve strojírenství či v automobilovém průmyslu.

 

ArcelorMittal Frýdek-Místek (dříve Válcovny plechu Frýdek-Místek) jsou dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava. Společnost je významným výrobcem za studena válcovaných ocelí. Nosným produktem jsou orientované transformátorové plechy pro elektrotechnický průmysl a plechy dynamové. Většinu své produkce elektrotechnických ocelí společnost vyváží do zahraničí. V současné době má firma 660 zaměstnanců včetně dceřiné společnosti ArcelorMittal Technotron a závodu Válcovna za studena v Ostravě Vítkovicích.


ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 činila 34 213 korun. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje emisní limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

 

 

Barbora Černá Dvořáková

tisková mluvčí

T +420 595 683 390

M +420 606 774 346

barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com

www.arcelormittal.com/ostrava

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: